Academic Committee of Chinese Academy of Environmental Planning

 

Chairman:

WANG Jinnan
Professor
President,CAEP
Academician,CAE

 

 

Vice Chairman:

WAN Jun WANG Xiahui WANG Dong JIANG Hongqiang
Senior Fellow
Chief Engineer, CAEP
Senior Fellow
Vice Chief Engineer,CAEP
Director,IECR, CSEP,CECYR
Senior Fellow
Vice Chief Engineer,CAEP
Director,IWEE,CEEYREB
Senior Fellow
Vice Chief Engineer,CAEP
Director,CEPPS

 

 

Committee Member:

LU Jun YAN Gang CAO Dong LIU Guihuan
Senior Engineer
Secretary of the CPC Committee
& Vice President, CAEP
Senior Fellow
Vice President ,CAEP
Senior Fellow
Chief Experts
Senior Fellow
Chief Experts
Director,CEEC
YU Fang LEI Yu CAI Bofeng DONG Zhanfeng
Senior Fellow
Director,CERDA,CEEEA
Senior Fellow
Director,IAE
Senior Fellow
Director,CCCEP
Senior Fellow
Deputy Director,IEPM Director,CEA
       
GE Chazhong SUN Ning QIN Changbo ZHANG Lirong
Senior Fellow
Director, IEPM,CTEP
Senior Fellow
Director,CEEC
Associate Fellow
Deputy Director,ISP
Associate Fellow
Deputy Director,R&D and International Cooperation Office
WANG Qian ZHAO Yue ZHANG Hongzhen NING Miao
Senior Engineer
Deputy Director,CESPA
Director,CTQCET
Senior Fellow
Deputy Director,IWEE,
Senior Fellow
Deputy Director,CEEC
Senior Fellow
Director Assistant,IAE
 
ZHANG Wei CAO Guozhi CHEN Peng  
Associate Fellow
Director,CBTHREE
Deputy Director,SEPKLEPPS

Associate Fellow
Director Assistant,CERDA

Deputy Director,CECYR

Senior Fellow
Deputy Director,CEIPM
Comments

安全联盟

Copyright © 2005-2021 生态环境部环境规划院 All Rights Reserved 京ICP备13003323号-3