Advisory Committee of Chinese Academy of Environmental Planning

 

Chairman:
HAO Jiming
Professor
Tsinghua University, Academician ,CAE
 
Vice Chairman:
HU Wenrui QU Jiuhui ZHANG Yuanhang WANG Hao
Director
 Chinese Academy of Engineering
Academician ,CAE
Professor
Tsinghua University, Research Center for Eco-environmental Sciences,CAS
Academician ,CAE
Professor
Peking University
Academician ,CAE
Senior Fellow
China Institute of Water Resources and Hydropower Research
Academician ,CAE
 
Committee Member:
YANG Zhifeng DUAN Ning WU Fengchang ZHU Lizhong
Professor
Beijing Normal University
Academician ,CAE
Senior Fellow
Chinese Research Academy of Environmental Sciences
Academician ,CAE
Senior Fellow
Chinese Research Academy of Environmental Sciences
Academician ,CAE
Professor
Zhejiang University
Academician ,CAE
NI Jinren REN Hongqiang WANG Qiao WANG Jian
Professor
Peking University
Academician ,CAS
President & Professor
Nanjing University
Academician ,CAE
Senior Fellow
Center for Statellit Application on Ecology and Environment,MEE
Academician ,CAE
CTO & Professor
Alibaba Group, Founder of Alibaba Cloud
Academician ,CAE
CHANG Jiwen WANG Yi OUYANG Zhiyun ZHU Baoliang
Vice President & Senior Fellow
Institute of Resources and Environment, Development Research Center of State Conuncil
Vice President & Senior Fellow
Institute of Sciences and Development,CAS
Director & Senior Fellow
Research Center for Eco-environmental Sciences,CAS
Chief Economist & Senior Fellow
National Information Center
GAO Guoli WEI Yiming MA Zhong LI Hongwei
Vice President & Senior Fellow
Institute of Land Development and Regional Economic Research,National Development and Reform Commission
Vice President & Professor
Beijing Institute of Technology
Professor
Renmin University of China
Professor
Party School of the Centre Committee of C.P.C
ZHANG Xiaoling PAN Jiahua LI Xiaojiang WANG Chanfa
Chief Engineer & Senior Fellow
Institute of China Land Survey and Planning
Senior Fellow
Member of Chinese Academy of Social Sciences
Senior Fellow
China Academy of Urban Planning and Design
Professor
China University of Political Science and Law
XIA Qing FANG Li KAN Haidong LI Xiaoyan
Senior Fellow
Chinese Research Academy of Environmental Sciences
Chief Representative
World Resources Institute
Professor
School of Public Health, Fudan University
Professor
The University of Hong Kong
 
ZHOU Dadi ZOU Ji B.Larry Li  
Senior Fellow
Institute of Energy Research , National Development and Reform Commission
CEO
Beijing Office, The Energy Foundation
Professor
University of California
Comments

安全联盟

Copyright © 2005-2021 生态环境部环境规划院 All Rights Reserved 京ICP备13003323号-3